Żwirownia Roszków

Posterunek Roszków i bocznica Roszków Żwirownia

Moduł o nazwie „Żwirownia Roszków” składa się z 12 segmentów. Należą do niego segmenty posterunku bocznicowego Roszków, które umożliwiają „wpięcie” makiety w jednotorowy szlak oraz zasadnicza część makiety, na której usytuowany został tor dojazdowy i układ torowy bocznicy.
Makieta wzorowana jest na nieistniejącej już bocznicy żwirowni, która w pierwowzorze byłą bocznicą stacyjną stacji Olza, położonej na linii nr 158. Układ torowy bocznicy został nieznacznie zmieniony względem oryginału, w celu dostosowania makiety do realiów bocznicy szlakowej. Oprócz torów i rozjazdów, znajduje się tu wieża do załadunku wagonów wraz z taśmociągiem dostarczającym piasek i żwir. Jej konstrukcja i usytuowanie umożliwia załadunek zarówno wagonów normalnotorowych jak i wąskotorowych. Żwir w Roszkowie wydobywany był z wody, więc na makiecie jest fragment rozlewiska oraz liczne pryzmy wydobytego urobku. Budynek garażu dla lokomotywy manewrowej i infrastruktura do załadunku żwiru to odwzorowanie nieistniejącej już rzeczywistości. Budynek nastawni jest repliką obiektu znajdującego się nieopodal stacji Wodzisław Śląski, na torze prowadzącym do KWK Marcel.
Realia jakie przedstawia makieta, to przełom lat 60/70 z charakterystycznym betonowym stylem budownictwa przemysłowego.

Twórcą makiety jest Klaudiusz Dawid.

Opublikowany w H0