Lipsk 2007- Modell-Hobby-Spiel

Jesienią 2007 roku jako wystawcy, zaproszeni przez BDEF uczestniczyliśmy w prestiżowych targach modelarskich „Modell-Hobby-Spiel” w Leipzig. Polski Związek Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei reprezentowały makiety Marcina i Czesława oraz Leszka. Prezentacja złożona z dwóch stacji (Zielona i Lewin Leski), bocznicy szlakowej i szlaku oraz stacji technicznej, obsługiwana przez pięć osób umożliwiała prowadzenie ruchu zgodnie z opracowanym rozkładem jazdy uwidocznionym także dla publiczności. Po makiecie kursował wyłącznie tabor w polskim oznakowaniu (pochodzący głównie z kolekcji Mariusza Demkowicz). Prezentowaliśmy przemiennie epoki III, IV i V. Nasza makieta podobała się widzom, ponieważ sporo osób spędzało przy niej wiele minut, a nawet godzin. Podobała się także innym modelarzom-wystawcom, którzy często przychodzili na stoisko PZMK, by zapytać się z czego i jak wykonane są poszczególne detale i elementy krajobrazu.