Szlak ze złomowym taborem

Jednosegmentowy moduł z lokalną, jednotorową linią kolejową. Pokazuje smutny i dramatyczny los urządzeń, które niegdyś wiernie służyły ludziom i nie doczekały się „wolnej drogi” do godnego odjazdu w ostatnią podróż.

Twórcą modułu jest Janusz Labuda.

Opublikowany w H0