Stacja Zielona

Stacja Zielona jest małą stacją przelotową, położoną na jednotorowej, lokalnej linii kolejowej. Jej układ torowy jest książkowym przykładem takiej stacji. Na siedmio segmentowym module znajduje się tor główny zasadniczy (będący przedłużeniem torów szlakowych), tor główny dodatkowy oraz dwa tory boczne. Przy torach głównych usytuowane zostały jednokrawędziowe perony, zaś przy torze bocznym – wyładownia i rampa czołowo-boczna. Centralnym punktem stacji jest budynek dworcowy, będący repliką obiektu znajdującego się w Smolnie Wielkim (woj. wielkopolskie). W budynku tym znajduje się poczekalnia dla podróżnych, nastawnia dysponująca, a na piętrze mieszkania służbowe. Bezpośrednio przy dworcu usytuowany jest magazyn. Stacja wyposażona jest w scentralizowane, mechaniczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego z sygnalizacją świetlną. Posiada tylko semafory wjazdowe. Charakterystycznym elementem tych urządzeń są zewnętrzne naprężacze do napędów zwrotnicowych.

Obok budynku dworcowego zlokalizowany jest dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi. W obrębie stacji zlokalizowany jest również przejazd kolejowy kategorii A, na skrzyżowaniu z drogą powiatową, a przy nim strażnica przejazdowa, skąd dróżnik obsługuje rogatki. Stacja posiada oświetlenie elektryczne. Całość dopełnia zieleń, stanowiąca otoczenie torów i obiektów.

Twórcą modułu jest Marcin Turko.

Opublikowany w H0