Stacja Żelistrzewo

Jest to makieta modułowa przedstawiająca stację handlową Żelistrzewo, czyli przystanek osobowy połączony z ładownią. To wierna kopia prawdziwej stacji, która znajduje się na linii kolejowej nr 213 Reda-Hel. Moduł ten składa się z sześciu segmentów. Na makiecie odwzorowany został początek lat 70.  XX wieku. Dworzec, toaleta dworcowa, peron oraz rampa czołowo-boczna i place ładunkowe w pełni odwzorowują oryginalne budowle, które znajdowały się na stacji do chwili jej ostatniej modernizacji. Na wjeździe (w oryginale od strony Pucka) znalazł się przejazd kolejowo-drogowy kategorii A z mechanicznymi rogatkami w oryginale obsługiwanymi przez dróżnika przejazdowego, mającego swe miejsce pracy w budynku stacyjnym. Krajobraz makiety dopełnia stodoła wraz z ogródkiem, bujna zieleń oraz liczne scenki rodzajowe.

Makieta ta może być traktowana jako model historyczny, ponieważ podczas modernizacji linii kolejowej z Redy do Helu – już w XXI wieku, stacja Żelistrzewo została sprowadzona do roli przystanku osobowego. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu są poważnie zmienione. Budynki dworcowe już nie istnieją. Powstał nowy, współczesny peron z „autobusową” wiatą, a przejazd obsługuje nie dróżnik, lecz… automat.

Klimat dawnej stacji handlowej w Żelistrzewie pozostał już tylko na tej makiecie.

Opublikowany w H0