Hobby Janusza w czasopiśmie Logistyk

Logistyk to branżowy magazyn pisany przez pracowników dla pracowników Grupy Kapitałowej OT Logistics – firmy będącej między innymi jednym ze znaczących w kraju operatorów przeładunków w portach morskich. W czasopiśmie tym poruszane są głównie sprawy typowo branżowe, interesujące przede wszystkim pracowników tej wielkiej korporacji, ale znaleźć tam można również informacje na przykład o poza zawodowych zainteresowaniach pracowników tej firmy.

W numerze Nr 3/2016 (5) znalazł się artykuł „Kolej w miniaturze”, opisujący hobby Janusza – członka naszej Grupy Modelarskiej, który pracuje właśnie w OT Logistics, w gdyńskim porcie.