Hochdorf 2022 – Wystawa w szwajcarskim Modellbahn- Expo