podpis1.png

Przystanek osobowy z bocznicą - Teodorowo

Makieta o nazwie „Teodorowo” jest pięcio segmentowym modułem. Na trzech segmentach znajduje się tor szlakowy oraz rozjazdy odgałęziające bocznicę. Tutaj usytuowano peron przystanku osobowego i tor zdawczo-odbiorczy bocznicy. Są też wczasy wagonowe, las z grzybiarzami i kawałek łąki. Pozostałe dwa segmenty zajmuje bocznica wytwórni słupów telegraficznych. Na terenie zakładu są dwa tory przeładunkowe z suwnicą, wąski tor do dowozu surowca, nabrzeże portowe, kotłownia olejowa z parociągiem prowadzącym do garażu lokomotywy manewrowej oraz budynek fabryczny. Jeżeli uda się odnaleźć zdjęcia budynku, który niegdyś znajdował się przy p.o. Rekowo (na linii Reda - Hel), to zostanie on odwzorowany i ustawiony przy peronie.

Elementami składowymi całości tej makiety są wcześniej zbudowane i opisane segmenty szlakowe nazwane "plaża" i "wraki".

Twórcą modułu jest Janusz Labuda, któremu pomagał syn Grzegorz.