podpis1.png

P. o. ład.Czesin Śląski; Stacja Czesin Śląski Wąsk.

Czesin Śląski to model wąskotorowej stacji stycznej, czyli takiej, na której wąski tor spotyka się z linią kolei normalnotorowej. Tor szlakowy o normalnej szerokości (H0) przebiega w linii prostej przez cały moduł. Odgałęzia się od niego tor boczny, prowadzący pod rampę przeładunkową boczną i magazyn ekspedycyjny. Przy głównym torze usytuowany został jednokrawędziowy peron przystanku osobowego. Czesin Śląski jest, zatem, na torze normalnym, przystankiem osobowym z ładownią. Wąskotorowa część makiety tworzy - rozbudowaną do trzech torów – stację Czesin Śląski Wąsk. Dwa tory są torami głównymi, przy których usytuowane zostały krawędzie peronowe. Trzeci tor – boczny - prowadzi pod rampę przeładunkową i do magazynu.  
Moduł ten składa się z 6 segmentów o długości 3,8 m. Cztery zasadnicze segmenty kończą się na obu końcach profilami przejściowymi dla toru normalnego (H0). Dwa dodatkowe segmenty, odchodzące niejako od głównego modułu, to wąskotorowe wyjazdy ze stacji, zakończone profilami przejściowymi (H0e). Trochę nietypowy kształt niektórych segmentów pozwolił na umieszczenie na stosunkowo niewielkiej szerokości (500 mm) zarówno części normalnotorowej jak i wąskotorowej stacji. Moduł ten został zaprojektowany tak, aby mógł być włączany w makietę normalno- i wąskotorową. Obecnie ukończone są zasadnicze prace związane z układem torowym, ukształtowaniem terenu i części peronowo – rampowej.  Wykonane są również wszystkie połączenia elektryczne, w tym sterowanie zwrotnicami rozjazdów.
Stacja Czesin Śląski jest projektem własnym autora i w rzeczywistości nie istnieje.

Twórcą modułu jest Czesław Turko.