podpis1.png

Kraków 2012 - Wystawa makiet kolejowych w Muzeum Inżynierii

W dniach 8 – 9 grudnia 2012 roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ulicy Św. Wawrzyńca w Krakowie, w historycznej zajezdni tramwajowej, odbyła się wystawa makiet kolejowych zorganizowana przez Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych. Jedną z zaproszonych makiet biorących udział w wystawie była praca Czesława - prezentująca szlak normalnotorowy i bocznicę wojskową. Ze względu na specyfikę wystawy na torach można było zobaczyć zarówno modele z epoki parowozów, jak również tabor współczesny. Ruch pociągów odbywał się
według wcześniej ustalonego rozkładu jazdy, a na szlaku można było zobaczyć jedynie zgłoszony tabor.
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Krakowa, ale również przybyłych gości z pozostałej części kraju.
Tekst i foto - Robert Puchalski