Kategoria: H0

H0

Moduły klubowe

Jedno-segmentowy moduł klubowy, stanowiący 15-stopniowy łuk o promieniu 4m. Przedstawia fragment II-rzędnej linii kolejowej przebiegającej przez charakterystyczny dla centralnej Polski, płaski i rolniczy krajobraz. Wysuszona zieleń i zaorane pola wskazują, że jest koniec sierpnia. MakietaCzytaj dalej