Stacje techniczne PMM Ho w Miba

Stacje techniczne pełnią ważną funkcję podczas spotkań modelarskich. Ustawia się na nich składy pociągów, które niedługo wyruszą po makietowych szlakach. Można tu „obrócić” parowóz. Ze względu na brak infrastruktury typu latarnie, drzewa itp. ustawianie taboru jest bezpieczne. Stacja techniczna powinna również być przyjazna do transportu i przechowywania, przede wszystkim zabierać mało miejsca. Artykuł w specjalnym wydaniu miesięcznika MIBA opisuje dwie, stworzone ostatnio stacje techniczne. Stację „Gorzów”, którą można nazwać typową stacją techniczną oraz stację „Oblotka”, która spełnia trochę inne zadanie. Ze względu na swoją budowę umożliwia podłączenie do jednego lub dwóch końców makiety. Może na niej być przeprowadzana operacja „oblatywania” składu przez lokomotywę lub mijania się dwóch pociągów. Po więcej szczegółów zapraszamy do materiału.