PMM H0 w Eisenbahn-Romantik

Eisenbahn-Romantik jest chyba najbardziej znanym wydawnictwem filmowo-telewizyjnym o tematyce kolejowej. Podczas wystawy Expo Trains 2013, która odbyła się w Luksemburgu, Grupa Modelarska PMM H0 prezentowała fragment swojej makiety. Prezentacja zyskała uznanie ekipy ER i tak powstał film Bernharda Foos,