Tczew 2018 – Kolej na Niepodległą!

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, Narodowe Muzeum Morskie (NMM) w Gdańsku zorganizowało w dniu 8 września 2018 roku w swoim tczewskim oddziale Centrum Konserwacji Wraków Statków (CKWS) jednodniową prezentację zatytułowaną przez organizatorów „Koleją na Niepodległą”. Głównym elementem tej prezentacji był pokaz ruchomej makiety kolejowej przedstawiającej jednotorową linię kolejową ograniczoną dwiema stacjami z drugiej połowy lat 60. ubiegłego wieku. Makietę tę zestawiliśmy z modułów PMM H0 i SKMK (Sopocki Klub Modelarzy Kolejowych). W sali konferencyjnej CKWS nie zmieściło się wiele, ale stanęła stacja Kaliska, kawałek szlaku z sopockimi kamienicami, jednosegmentowy moduł z koszarką i kamiennym, łukowym wiaduktem drogowym oraz szlak WMTMK prowadzący do stacji Lewin Leski. Na makiecie (pozbawionej stacji technicznej) ustawione zostały trzy składy pociągów: dwa pasażerskie i jeden towarowy, które naprzemiennie przemierzały szlak od jednej stacji do drugiej. Oczywiście wszystko działo się zgodnie z przepisami kolejowymi. Było telefoniczne zapowiadanie pociągów. Każdy pociąg miał swój numer i mimo, że nie było rozkładu jazdy, to dyżurni prowadzili (w formie uproszczonej) dzienniki ruchu! Tabor – oczywiście w pełni sprawny, epokowy i doskonale jeżdżący. Maszyniści – w pełni odpowiedzialni za swoje obowiązki. Wszystkie składy były zawsze właściwie oznakowane. Rozruch i hamowanie – do złudzenia przypominało oryginał.

Sukces tej prezentacji w wielkim stopniu należy zawdzięczać Leszkowi jako autorowi, organizatorowi ale także i przede wszystkim niestrudzonemu narratorowi tej prezentacji. Leszek w mundurze kolejowym przez bite pięć i pół godziny przedstawiał napływającej sukcesywnie publiczności autorów makiety, tj. PMM H0 i SKMK, wyjaśniał czym różni się modelarstwo kolejowe od dziecinnej zabawy kolejką, nawiązywał do historii kolei w Polsce od uzyskania niepodległości, opisywał szczegółowo zasady ruchu kolejowego na prezentowanej makiecie, charakteryzował tabor na niej wykorzystywany oraz podawał szczegóły dotyczące budynków i obiektów znajdujących się na segmentach. No i oczywiście sprawdzał i kasował (jak za dawnych czasów przez konduktorów) bilety kolejowe rozdawane odwiedzającym przez organizatorów. Zapewne to sprawdzanie biletów pozostanie na długo w pamięci szczególnie młodszej części publiczności, która z nieukrywanym napięciem obserwowała ich fachowe „dziurkowanie” po wezwaniu „Proszę bilety do kontroli!”…

Cała prezentacja była wspierana sterowaniem DCC przy wykorzystaniu (po raz pierwszy) osprzętu firmy holenderskiej Digikeijs: centrali DR5000 i dwóch boosterów DR5033, zasilających poszczególne moduły makiety (stację Lewin Leski i Kaliska). Funkcjonowanie tego osprzętu sprawdziło się w stu procentach, zapewniając nie tylko niezawodne sterowanie taborem, lecz także umożliwiając maszynistom korzystanie wyłącznie z manipulatorów bezprzewodowych firm Digitrax oraz Roco.
Wielkie podziękowania należą się licznie obecnym kolegom z SKMK. Ich trud w zorganizowanie tego przedsięwzięcia był nieoceniony, a modelarski profesjonalizm i fachowa obsługa ruchu kolejowego stały na najwyższym poziomie.
Ten opisany modelarski wysiłek i profesjonalizm spotkał się z nieukrywanym uznaniem gospodarzy obiektu, czyli Centrum Konserwacji Wraków Statków, stanowiącym Oddział Narodowego Muzeum Morskiego, którym dziękujemy za zaproszenie.
Razem z Bożenką (która ciągle jeszcze jest pracownikiem NMM) dziękujemy przede wszystkim Leszkowi za zorganizowanie i barwne, niepowtarzalne, przedstawienie prezentacji makiety kolejowej w CKWS w Tczewie.

Tczewska lokalna telewizja TeTka przygotowała i wyemitowała ponad pięciominutowy reportaż z wystawy „Kolej na Niepodległą!”, który dostępny jest na Youtube

Fotografie: Patryk Herdzik, Leszek Lewiński