Budowa makiety szlaku jednotorowego

W dniach od 15 do 18 czerwca 2017 roku, korzystając z przedłużonego weekendu, kontynuowano prace związane z budową nowego, trzy-segmentowego modułu makiety. Uczestnikami prac byli Karolina, Leszek, Robert, Patryk oraz Konrad.

Założeniem powstającego modułu jest budowa modelu jednotorowego, niezelektryfikowanego szlaku lokalnej linii kolejowej, przebiegającego przez łąki, pola i skraj lasu. Na jednym z segmentów szlak normalnotorowy kiedyś krzyżował się z koleją wąskotorową w poziomie. Przy rozebranym skrzyżowaniu torów pozostał stary, niszczejący budynek kolejowy posterunku osłonnego. Na drugim segmencie przewidziano przejazd kolejowo-drogowy kategorii D, na powiatowej, brukowanej drodze, oznakowany krzyżami Św. Andrzeja i wygrodzony betonowymi słupkami.

Po wcześniejszym ukształtowaniu terenu oraz ułożeniu i zabalastowaniu toru o normalnej szerokości modelową podsypką imitującą tłuczeń, prace skupiły się głównie na zazielenieniu okolicy oraz budowie budynku dawnego posterunku osłonnego. Udało się prawie w całości posadzić modelową trawę na wszystkich trzech segmentach, realizując niejako wcześniej założony plan. „Sadzenie” odbywało się – rzecz jasna przy użyciu – elektrotrawosadzarki. Przed zazielenieniem stary, nieczynny wąski tor zabalastowano piaskiem imitującym podsypkę z pospółki i żwiru.

Patryk pod czujnym okiem Leszka przez cały czas zajmował się budową nadgryzionego zębem czasu budynku posterunku osłonnego, doskonaląc przy tym tzw. techniki modelarskie.