Moduły klubowe

Jedno-segmentowy moduł klubowy, stanowiący 15-stopniowy łuk o promieniu 4m. Przedstawia fragment II-rzędnej linii kolejowej przebiegającej przez charakterystyczny dla centralnej Polski, płaski i rolniczy krajobraz. Wysuszona zieleń i zaorane pola wskazują, że jest koniec sierpnia. Makieta jest osadzona w realiach pierwszej połowy lat 70-tych, co można poznać po znacznym zachwaszczeniu kolejowych nieużytków oraz charakterystycznej podsypce – żwirowej, lecz niedawno oczyszczonej i uzupełnionej tłuczniem. Zły stan podkładów przyzłączowych spowodował pęknięcie jednej z 15-metrowych szyn typu S42, z których zbudowany jest tor. Wyjęto ją i wstawiono nową, jednocześnie wymieniając wszystkie podkłady przyzłączowe. Na całej długości modułu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h ze względu na mały promień łuku i brak krzywych przejściowych.

Twórcą modułu jest Krzysztof Jackiewicz.

Jedno-segmentowy moduł klubowy, stanowiący 15-stopniowy łuk o promieniu 4m przedstawia fragment lokalnej linii kolejowej, przebiegającej przez charakterystyczny dla północno-wschodniej Polski, pagórkowaty krajobraz. W sąsiedztwie toru znajdują się nieużytki porośnięte roślinnością oraz ogrodzone pastwisko, na którym pasą się konie. Lokalne obniżenie terenu będące zlewnią wód opadowych z przyległych łąk było przyczyną wybudowania w tym miejscu niewielkiego, rurowego, betonowego przepustu pod torem.

Makieta jest osadzona w realiach przełomu lat 60/70-tych.

Twórcą modułu jest Sebastian Marszał.

Opublikowany w H0