O nas

Polska Makieta Modułowa H0 – nazwa ta jest związana z budowaną od kilku lat w różnych częściach naszego kraju makietą modułową w wielkości H0, na podstawie opracowanych wytycznych.

Pobierz wytyczne

Pobierz rysunek profili przejściowych

Polska Makieta Modułowa H0 to nie tylko segmenty makiety. To przede wszystkim ludzie – modelarze i sympatycy modelarstwa, którzy preferują określony, realistyczny sposób budowy makiet oraz (a może przede wszystkim) sposób zabawy w miniaturę prawdziwej, polskiej kolei.

Celem osób utożsamiających się z ideami Polskiej Makiety Modułowej jest, zatem, nie tylko wykonanie segmentów makiety, będących realistycznym odzwierciedleniem polskiego krajobrazu, urządzeń kolejowych i układów torowych. Realizm to oczywiście główny, ale nie jedyny wyróżnik tej makiety.

Grupa Modelarska PMM H0 powstała również po to, aby umożliwić jej członkom zabawę w prawdziwą kolej. Dlatego co najmniej dwa razy w roku organizowane są spotkania (najlepiej „zamknięte”, czyli bez udziału publiczności lub „częściowo zamknięte”, czyli z pewną, określoną dostępnością dla osób spoza grupy), podczas których poszczególne moduły makiet są łączone ze sobą, by utworzyć fragment kolei w miniaturze.

Układ modułów w żadnym wypadku nie może być przypadkowy i wynikający np. li tylko z rozmiarów sali. Obowiązywać musi zasada projektowania układu makiet w ten sposób, aby stacje były oddzielone szlakami, a posterunki odstępowe lub odgałęźne znajdowały się w lokalizacjach umożliwiających prowadzenie ruchu pociągów zgodnie z zasadami obowiązującymi na polskiej kolei.

Prowadzenie ruchu pociągów w oparciu o rozkład jazdy to kwintesencja każdego spotkania pod szyldem PMM. Przed każdą imprezą dla zaprojektowanego układu makiet musi zostać sporządzony rozkład jazdy w formie wykresu ruchu pociągów (dla dyspozytora i dla dyżurnych ruchu) oraz w formie tabelarycznej (dla maszynistów).

Bardzo ważny jest rozdział funkcji podczas zabawy. Na makiecie ruchem pociągów kierują dyżurni ruchu, mający swe „stanowiska pracy” na poszczególnych posterunkach. Z reguły funkcję dyspozytora pełni dyżurny obsługujący stację techniczną, nazywaną w żargonie „szufladą”, na której są zestawiane składy pociągów wyruszających na makietę.

Posterunki ruchu muszą być wyposażone w łączność telefoniczną, aby prowadzenie ruchu pociągów odbywało się na zasadach „telefonicznego zapowiadania” – podobnie jak na wielu odcinkach prawdziwych linii kolejowych. Każdy dyżurny ruchu odpowiada na swym posterunku i na przyległych szlakach za bezpieczeństwo. Układa drogi przebiegu pociągów, nastawia zwrotnice rozjazdów, podaje sygnały dla maszynistów. Oczywiście obowiązuje żelazna zasada stosowana na prawdziwej kolei, że na jednym szlaku (odstępie) może znajdować się tylko jeden pociąg.

Maszyniści zostają wyposażeni w manipulatory, umożliwiające sterowanie pojazdami trakcyjnymi w systemie DCC, określonym przez organizatora spotkania. Maszynista prowadząc pociąg ma obowiązek iść wzdłuż makiety, obserwując wskazania semaforów, wskaźniki, ewentualne przeszkody na szlaku itp. Obowiązuje bezwzględnie zasada, że jeden maszynista prowadzi w danej chwili tylko jeden pociąg, reguluje jego prędkość oraz zatrzymuje go i rusza zgodnie z rozkładem jazdy i poleceniami dyżurnych ruchu. Ruch pociągu (rozruch, zatrzymanie, jazdy manewrowe) powinny maksymalnie przypominać ruch oryginału, bez gwałtownych przyspieszeń, nagłych zatrzymań itp.

Podczas wykonywania pracy manewrowej dyżurni ruchu pełnią jednocześnie funkcję ustawiacza (manewrowego).

Zabawa odbywa się w czasie rzeczywistym. W różnych miejscach należy, zatem, rozwiesić (rozstawić) zegary, które wskazują jednakowy czas.

Najczęściej rozkład jazdy jest układany na jedną lub dwie godziny zegarowe i po ich upływie cykl powtarza się. Staranne ułożenie rozkładu jazdy, zwłaszcza na linii jednotorowej, pozwala na prezentację całej finezji prowadzenia ruchu pociągów z tzw. krzyżowaniami i wyprzedzaniem na stacjach.

Pociągi towarowe zdawcze, czyli obsługujące ładownie na stacjach i bocznice to kolejny, bardzo ciekawy element prowadzenia ruchu. Poszczególne wagony muszą zostać ustawione na stacji początkowej lub na stacji rozrządowej (jeżeli taka znajduje się w układzie makiety) według zasad obsługi kolejnych punktów ładunkowych i bocznic.

Bardzo ważnym elementem zabawy w kolej na PMM jest zgodność taboru. Zasadniczo elementy makiet są wykonywane w realiach III lub IV epoki modelarskiej. Podczas imprezy ustala się terminy, w których na makiecie znajduje się tabor przynależny do danej epoki.

W określonym czasie może nastąpić wymiana epok. Najczęściej zabawę rozpoczyna się od epoki III, a następnie sukcesywnie zmienia tabor na epokę IV. Niekiedy następuje dalsza wymiana taboru, np. na współczesny, aby zadowolić PMM-owe dzieci (i nie tylko -:), które z reguły gustują w późniejszych epokach modelarskich. Zależy to wyłącznie od ustaleń organizatora z uczestnikami imprezy.

Zasadą normalnej zabawy w kolej jest zawsze to, że tabor musi być zasadniczo w oznakowaniu PKP, odpowiednio zwaloryzowany, tak aby przypominał oryginał, a nie plastikową zabawkę.

Bardzo dużą uwagę należy przykładać do stanu technicznego i parametrów eksploatacyjnych używanego taboru. Warunkiem koniecznym jest, aby lokomotywy posiadały bardzo dobre cechy jezdne, były odpowiednio przygotowane do imprezy (wyczyszczone, nasmarowane), zaopatrzone obustronnie w standardowe sprzęgi. Nie ma mowy o przeskalowywaniu prędkości. Sprawdzając model przyjmuje się zasadę, że pojazd trakcyjny jest tym lepszy, im wolniej potrafi poruszać się po makiecie.

Wagony muszą również posiadać znormalizowane sprzęgi z obydwu stron. Nie dotyczy to jedynie zwartych składów pasażerskich, które muszą posiadać znormalizowane sprzęgi jedynie na obydwu końcach całego składu.

Oczywiście w celu uatrakcyjnienia zabawy organizowane mogą być jazdy nietypowych pociągów, jak choćby transport ładunków z przekroczoną skrajnią, przemieszczanie pojazdów specjalnych (żurawi, maszyn torowych, drezyn itp.). Wszystko to odbywa się musi również według zasad obowiązujących na prawdziwej kolei.

Polska Makieta Modułowa H0 jest, zatem, nie tylko realistycznym odtworzeniem w miniaturze krajobrazu i elementów infrastruktury. To także odzwierciedlenie zasad prowadzenia ruchu obowiązujących na PKP i jazda realistycznymi pociągami w oparciu o rozkład jazdy i wskazania urządzeń sygnalizacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu.

Wszystko to sprawia, że modelowanie ruchu kolei na PMM ma przede wszystkim bawić członków tej grupy, ale jednocześnie bawiąc – uczyć, jak naprawdę funkcjonuje kolej, by o swym hobby wiedzieć jak najwięcej!