Szlak i bocznica wojskowa

Jest to jedenastosegmentowy moduł, który przedstawia fragment jednotorowego szlaku lokalnej linii kolejowej w latach sześćdziesiątych XX wieku.

Osiem segmentów, po których biegnie tor szlakowy, tworzy łuk o kącie zwrotu 90 stopni, zaś na kolejnych trzech usytuowana została – odgałęziająca się od toru szlakowego – bocznica wojskowa z rampą załadunkową czołowo-boczną, zabezpieczona żeberkiem ochronnym. Na bocznicy wojskowej, której zasadniczym elementem jest typowa rampa ładunkowa, stosowana w LWP, w cieniu drzew ukryty jest magazyn paliw i smarów, częściowo zagłębiony w gruncie. Magazyn ten został zbudowany na podstawie oryginału znajdującego się na terenie byłej jednostki wojsk samochodowych w Opolu. Obsługa rozjazdów bocznicy wykonywana jest przez drużynę manewrową pociągu, gdyż posterunek bocznicowy nie jest obsadzony. Teren bocznicy, rampa oraz rozjazdy zostały oświetlone elektrycznie. Cały moduł utrzymany jest w klimacie podgórskim, z licznymi wzniesieniami, skałkami pokrytymi roślinnością w kolorach kończącego się lata. Na poszczególnych segmentach można zobaczyć typowe scenki rodzajowe z życia mieszkańców regionu podgórskiego przedstawiające wypas owiec i prace polowe. Zobaczyć można również trwające roboty przy budowie ogrodzenia oraz wycinkę drzew w lesie. Inna scena przedstawia remont stalowej konstrukcji wiaduktu nad drogą. Po górach od niepamiętnych czasów chodzą turyści, zatem i takowych można też zobaczyć na tej makiecie. Moduł ten został po raz pierwszy zaprezentowany publicznie w 2006 roku podczas Salonu Hobby w Poznaniu. Od tego czasu dziesiątki razy był wpinany we wspólną makietę modułową na różnego rodzaju wystawach, pokazach, spotkaniach w kraju i zagranicą.

Twórcą modułu jest Czesław Turko.

Opublikowany w H0