podpis1.png

Szlak wąskotorowy z kapliczką i przejazdem kolejowym

Jest to jednosegmentowy moduł przedstawiający fragment kolei wąskotorowej o szerokości toru 750 mm. Makieta przedstawia szlak, na którym tor biegnący po łuku przecina drogę polną. W miejscu tego skrzyżowania utworzony został przejazd kategorii D. Na segmencie znalazła się też przydrożna kapliczka z drewnianym ogrodzeniem, wewnątrz którego mieszkańcy okolicznej wsi urządzili rabatki kwiatowe.

Twórcą modułu jest Marcin Turko.