podpis1.png

Szlak wąskotorowy z pastwiskiem

Jest to jednosegmentowy moduł przedstawiający fragment kolei wąskotorowej o szerokości toru 750 mm. Makieta przedstawia szlak, na którym tor biegnie wśród drzew, mijając pastwisko. Na segmencie znajduje sie też kawałek zaoranego pola.

Twórcą modułu jest Marcin Turko