podpis1.png

SM42-676

Jest to model wyprodukowany przez firmę EFC. Został zaopatrzony w sterowanie cyfrowe (bez dźwięku).

Autorem waloryzacji modelu i jego właścicielem jest Leszek Lewiński.